Door het expansie- of regelventiel wordt het vloeibare koudemiddel in de verdamper verneveld. Het koudemiddel ontspant zich, verdampt en geeft verdampingskoude af. Gelijktijdig wordt de koudemiddelstroom gereguleerd, zodat de compressor het gasvormige, onder lage druk staande koudemiddel voor het vloeibaar maken kan aanzuigen.

Door temperatuurproblemen, vervuiling, vocht en achterstallig onderhoud kan het tot een defect aan het expansieventiel komen.

expansieventiel