De filterelementen van de airco-installatie worden, afhankelijk van het type, filter, droger of accumulator genoemd. De filters zorgen er voor, dat het koudemiddel van vocht wordt bevrijd en dat alleen vloeibaar koudemiddel bij het expansieventiel komt, waardoor deze niet defect raakt. Daarom is de droger in het airco-systeem van groot belang. Deze zou minstens elke twee jaar en zeker bij elke reparatie aan het systeem worden vervangen. Dit is belangrijk om problemen door veroudering of materiaalzwakte uit te sluiten en daardoor hoge kosten van gevolgschade te vermijden.

filterdroger